08:00 – 16:00

Ponedjeljak - Petak

Zivtov trg 10

HR 49210, Zabok

+385 99 2025 522

Projekti u izradi

poduzetništvo tomek logo

Vođenje projekta izgradnje i rekonstrukcije poslovno-stambenog objekta Zivtex u Zaboku

Poduzetništvo Tomek d.o.o.

Izrada studije izvodljivosti Autoparka Lipovac

Naručitelj: Općina Lipovac

Vođenje projekta izmještanja magistralnog plinovoda

Naručitelj: Centar za otpad d.o.o.

Neki od projekata iza nas!

elipsasz

Idejno rješenje za rekonstrukciju Ilice od Ivanićeve do Skladišne
– mjerenje postojeće prometne potražnje, sigurnost prometa

ELIPSA – S.Z. d.o.o.
elipsasz

Projektna dokumentacije izgradnje kontrolne brklje između prostora Međunarodne zračne luke Zagreb i Ulice V. Nazora u Velikoj Gorici
– prometna analiza zone utjecaja, provoznost mjerodavnog vozila

ELIPSA – S.Z. d.o.o.
poduzetništvo tomek logo

Upravljanje i vođenje složenim tehničko-tehnološkim projektom izgradnje objekta

PODUZETNIŠTVO TOMEK d.o.o.
cenozapromet

Prometno tehnološki elaborat željezničkog prometa za radove na klizištu pruge D.G. – Botovo – Dugo Selo u KM 524+225/260
– izrada elaborata i predaja na usklađenje HŽ

CENOZA PROMET d.o.o.
aecom

Izrade svih vrsta idejnih projekata i izvođenje lokacijske dozvole za izgradnju BC Brestovec-Staro Petrovo Selo, duljine cca 16 km
– Idejni projekt izgradnje BC Brestovec-Staro Petrovo Selo

AECOM Polska Sp z.o.o.
krapinsketoplice

Izrada idejnog projekt prilaznih i spojnih cesta naselju Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice
elipsasz

Idejno prometno-urbanističko rješenje intermodalnih terminala Borongaj i znanstveno-učilišnog Kampusa Borongaj -analiza i ocjena prometno eksploatacijskih parametara javnog putničkog prometa

ELIPSA-S.Z. d.o.o.
aecom

Izrade projekta prometne signalizacije za Rekonstrukciju i dogradnju čvora Orehovica II. i III. faza:
– Glavni projekt prometne signalizacije i opreme (faza II)
– Izrade projekta prometne signalizacije za Rekonstrukciju i dogradnju čvora Orehovica II. i III. faza
– Glavni projekt prometne signalizacije i opreme (faza III)

AECOM d.o.o.
ernst&young

Tehnička pomoć za poboljšanje povećanja kapaciteta za menadžere željezničke infrastrukture u Hrvatskoj

ERNST&YOUNG d.o.o.
autocesta rijeka zagreb logo

Izrada prometnog elaborata povećanja sigurnosti na zaustavnim površinama u tunelima Veliki Gložac, Javorova Kosa i Tuhobić na autocesti A6

ARZ d.d.
damos

Pregledna analiza mikro, malih i srednjih poduzetnika djelatnosti smještaja te usluživanja hrane i pića na području Krapinsko-zagorske županije

DAMOS
Grad Zagreb Grb

Idejno prometno-urbanističko rješenje intermodalnih terminala Borongaj i znanstveno-učilišnog Kampusa Borongaj

Grad Zagreb

Tehnološki projekt proizvodnog pogona tradicionalnih mesnih proizvoda.

OPG Petak
pruznegradevine

Izrada prometno tehnološkog elaborata željezničkog prometa, predaja, usklađenje i odobrenje HŽ-a, za usjek Tuhobić i predusjek tunela Kalvarija

PG d.o.o.
cenozapromet

– Izrada prometno tehnološkog elaborata željezničkog prometa, predaja i usklađenje HŽ-u, usjeci i zasjeci na M203 Rijeka – Šapjane – DG; LOT 1, LOT 2, LOT 4, LOT 5, LOT 6 , LOT 7
– Izrada elektrotehničkog projekta za zaštitu elektroinstalacija te za uzemljenje zaštitne konstrukcije usjeka i njenog spoja na povratni vod. Zaštitom moraju biti obuhvaćene sve postojeće instalacije u sustavu predmetnog usjeka (SS, TK,OK, itd.), uzemljenjem moraju biti obuhvaćeni svi elementi zaštitne konstrukcije usjeka, usjeci i zasjeci na M203 Rijeka – Šapjane – DG; LOT 1, LOT 2, LOT 4, LOT 5, LOT 6 , LOT 7

CENOZA PROMET d.o.o.
comsasau

Izrada prometno tehnološkog elaborata regulacije željezničkog prometa u kolodvoru Sveti Ivan Žabno za fazu 3

COMSA SAU d.o.o.
elicom-doo.fw

Izrada prometno tehnološkog elaborata regulacije željezničkog prometa na „Zelenom mostu“ u Zagrebu izrađenog u 3 primjerka, predaja i usklađenje HŽ-u.

ELICOM d.o.o.
projektni

Prometno prostorna građevinska studija Murskog središća – dionica Šenkovec – Mursko središće

Projektni biro P45 d.o.o.
projektni

Prostorno prometno građevinska studija, provjera koridora planirane ceste: granica Republike Slovenije – Buzet / prometna analiza koridora

Projektni biro P45 d.o.o.
mapos

Prostorno planska analiza projekta Bioelektrana Našice 1 – industrijska zona Našice * Prognoza prometa i prometnog opterećenja projekta Bioelektrana Našice 1 – industrijska zona Našice * Prometne podloge za građevinsku projektnu dokumentaciju projekta Bioelektrana Našice 1 – industrijska zona Našice

MAPOS usluge d.o.o.
pgp

Prometno tehnološki elaborat – klizište Krušljevec

PGP d.o.o
akroobjekt.fw

Prometno tehnološki elaborat – klizište Krušljevec

Akro objekt d.o.o.
nigrad

Prometno tehnološki elaborat – klizište Krušljevec

NIGRAD d.o.o.
pnz

Usluge u pripremi dokumentacija za natječaj Izrada projektne dokumentacije za PGD i PZI dionica autoceste Koseze – Kozarje (proširenje na šesterotračnu cestu)

PNZ d.o.o.
poduzetništvo tomek logo

Prometno tehnološke podloge za urbanistički plan uređenja “Centar 3” izvan obuhvata poslovno trgovačkog centra City Parka Zabok *Idejno rješenje pješačkog nadhodnika (povezivanje ul. M. Gupca sa City Parkom Zabok) *Prometno tehnološka podloga i idejna razrada projekta zgrade na trgu City Parka Zabok

PODUZETNIŠTVO TOMEK d.o.o.
opcinaklincasela

Izrada izvedbenog građevinskog projekta pješačke staze i zacjevljenja kanala uz državnu cestu D1 u mjestu Klinča Selo

Općina Klična Sela
pruznegradevine

Prometno tehnološki elaborat željezničkog prometa za radove na propustu u km 305+494 pruge Tovarnik – Novska

PG d.o.o.
autocesta rijeka zagreb logo

Novelacija izvedbenog prometnog projekta zaštitnih čeličnih ograda i zaštitnih cestovnih sustava, te izradu prometnog elaborata za koncesijsko područje Autoceste Rijeka-Zagreb d.d.

ARZ d.d.
elektrocentarpetek

Prometni elaborat privremene regulacije prometa na DC8 – Jadranska magistrala i na DC40 Sveti Kuzman – Bakar

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Rekonstrukcija i dogradnja čvora Orehovica

AECOM Polska sp. z.o.o. – Podružnica Zagreb
telematika

Edukacija iz pripreme i provedbe EU natječaja

TELEMATIKA d.o.o.
ivadomprojekt

Usluge ispitivanja tržišta za djelatnosti maloprodaje

IVADOM-PROJEKT d.o.o.
neteko1

Izrada pregleda EU strateških dokumenta iz područja prometa

NETEKO d.o.o.
ivadomprojekt

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem – analiza tržišne pozicije poduzetnika

IVADOM-PROJEKT d.o.o.
elipsasz

Analiza prometne potražnje za potrebe City Centra One u Splitu

ELIPSA – S.Z. d.o.o.
neteko1

Savjetodavne usluge: analiza dostupne prakse o termo – toplinskim tehnologijama

NETEKO d.o.o.
poduzetništvo tomek logo

Analiza programa za korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

PODUZETNIŠTVO TOMEK d.o.o.
poduzetništvo tomek logo

Vodič za pripremu i provedbu projekta sufinanciranih EU fondovima

PODUZETNIŠTVO TOMEK d.o.o.
ivadomprojekt

Izrada analize i edukacija iz OPKK 2014-2020

TELEMATIKA d.o.o.
autocesta rijeka zagreb logo

Masterplan za razvoj prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb – Karlovac kao preduvjet za razvoj regije – izrada studije izvodljivosti projekta

ARZ d.d.
autocesta rijeka zagreb logo

Prometni elaborat povećanja sigurnosti na zaustavnim površinama u tunelima na autocesti A6

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
poduzetništvo tomek logo

Prometno tehnološka podloga i idejno rješenje podzemne garaže

Poduzetništvo Tomek d.o.o.

Izrada projektene dokumentacije za PGD i PZI dionica autoceste Koseze – Kozarje (proširenje na šesterotračnu cestu)

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana

Izrada studije sektora obnovljivih izvora energije i termo toplinskih tehnologija

Prometni elaborat privremene regulacije prometa na Jadranskoj magistrali

Elektrocentar Petek d.o.o.

Izrada izvedbenog projekta pješačke staze i zacjevljenja kanala uz državnu cestu D1

Opčina Klinča Sela
autocesta rijeka zagreb logo

Novelacija izvedbenog prometnog projekta zaštitnih čeličnih ograda i zaštitnih cestovnih sustava, te izradu prometnog elaborata za koncesijsko područje Autoceste Rijeka-Zagreb d.d.

Autocesta Rijeka-Zagreb

Prometno tehnološki elaborat željezničkog prometa za radove na pruzi Tovarnik – Novska

Pružne Građevine d.o.o.
autocesta rijeka zagreb logo

Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb – Karlovac

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.

Analiza sektora i unaprijeđenje poslovanja

Damos d.o.o.

Analiza tržišta i tržišne pozicije poduzetnika

EMARK Zagorje d.o.o.

Analiza projekta energetskog postrojenja s prognozom prometa i prometnim podlogama za građevinsku projektnu dokumentaciju

MAPOS usluge d.o.o.

Analiza energetskog sektora

NETEko d.o.o.

Prometno tehnološki eleborat

NIGRAD d.o.o.

Prometno tehnološki eleborat

PGP d.o.o.
poduzetništvo tomek logo

Analiza programa europskih strukturnih i investicijskih fondova

Poduzetništvo Tomek d.o.o.

Unaprjeđenje poslovanja: analize tržišta i poslovnih subjekata

POMGRAD d.o.o.

Analiza tržišta termo – toplinskih tehnologija

Požgaj Promet d.o.o.

Prometno prostorna građevinska studija

Projektni biro “Palmotićeva”

Analiza i revizija projetnog prijedloga prema pravilima za prijavu projektnih aplikacija “Multimedijska marketinška platforma temeljena na uslugama računarstva u oblaku (ViZLOG)

Fakultet prometnih znanosti
poduzetništvo tomek logo

Prometno tehnološke podloge za urbanistički plan uređenja Zabok – centar 3

Poduzetništvo Tomek d.o.o.
poduzetništvo tomek logo

Idejno rješenje pješačkog nadhodnika preko željezničke pruge

Poduzetništvo Tomek d.o.o.

Prometno prostorna građevinska studija

Projektni biro “Palmotićeva”

Analiza i revizija projetnog prijedloga prema pravilima za prijavu projektnih aplikacija “Multimedijska marketinška platforma temeljena na uslugama računarstva u oblaku (ViZLOG)

Fakultet prometnih znanosti
Top