admin 10 studenoga, 2016 Nema komentara

Izrada idejnih prometno-urbanističkih rješenja intermodalnih terminala Borongaj i Znanstveno učilišnog kampusa Borongaj prvi je značajan korak u koncipiranju prometno prostornih rješenja budućeg integriranog prometnog sustava Grada Zagreba i njegovog okruženja, koji bi trebao definirati prostorni obuhvat, sadržaj i oblik intervencije u prostoru kojim bi bilo moguće ostvariti preduvjete buduće integracije prijevozničkih oblika na ovim dvjema vrlo značajnim lokacijama, sa stanovišta organizacije javnog gradskog i prigradskog prijevoza.

Ove dvije lokacije također su iznimno značajne i sa stanovišta definiranja sadržaja i namjene budućeg kompleksa Kampus Borongaja i njegovog povezivanja na prometnu mrežu Grada Zagreba, te su stoga uzete u prioritetno konceptualno razmatranje, što bi u nastavku omogućilo prioritetno uvrštavanje ovih projekata u programe koji se financiraju iz sredstava EU i njihovu uspješnu aplikaciju za dodjelu bespovratnih sredstava EU fondova.