admin 31 siječnja, 2016 Nema komentara
  • Nositelj projekta Bomega usluge d.o.o
  • Izvođač radova NETEko d.o.o. iz Zaboka
  • Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost